ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΥΤΕ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

POLICE NEWS

POLICE     NEWS
Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ DIAVATAKIS WEB RADIO

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

 
  
 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 έγκριση προκήρυξης του Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 24-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ,  παρατείνεται έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ. διότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr η θέση Χειρουργικής του Γ.Ν.Λευκάδας εμφανιζόταν εκ παραδρομής ως θέση με βαθμό Επιμελητή Β΄ αντί με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση και την προκήρυξη της θέσης από το Γ.Ν.Λευκάδας. 
 
 Πίνακας διανομής:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. 1η Υ.Πε.
2. 2η Υ.Πε.
3. 3η Υ.Πε.
4. 4η Υ.Πε.
5. 5η Υ.Πε.
6. 6η Υ.Πε.
7. 7η Υ.Πε.
Εσωτερική διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: