ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΥΤΕ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

POLICE NEWS

POLICE     NEWS
Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ DIAVATAKIS WEB RADIO

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Άσκηση ετοιμότητας για έκθεση σε χημικό παράγοντα, στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Άσκηση ετοιμότητας για έκθεση σε χημικό παράγοντα, στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Άσκηση ετοιμότητας για έκθεση σε χημικό παράγοντα, στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο

 Το ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» επιλέχτηκε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας-ΕΚΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας ως Νοσοκομείο με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή, τεχνογνωσία και εμπειρία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άσκηση ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση περιστατικών που έχουν εκτεθεί σε χημικό παράγοντα και χρήζουν ιατρονοσηλευτικής φροντίδας.
Η άσκηση διενεργήθηκε στις 16/05/2018, υπό την εποπτεία του ΕΚΕΠΥ.
Σύμφωνα με το Σενάριο, 4 εργάτες σε φυτεία από την περιοχή του Μαραθώνα, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας ως όφειλαν να φέρουν σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου του χωραφιού, ενώ ψέκαζαν με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο ευρείας χρήσης, λόγω αλλαγής της έντασης του ανέμου, εισέπνευσαν και επικάθησε στα ρούχα και στο δέρμα τους το μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος. Ο υπεύθυνος του χωραφιού διαπίστωσε ότι χρήζουν ιατρικής βοήθειας, τους επιβίβασε σε αγροτικό αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο».
Το ΕΚΕΠΥ έθεσε το Νοσοκομείο σε κατάσταση ετοιμότητας και άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του Νοσοκομείου και αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς τα περιστατικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τον συγκεκριμένο χημικό παράγοντα  (οδοί έκθεσης, κίνδυνος δευτερογενούς μόλυνσης, απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ανάγκη για διαδικασία απολύμανσης, αποστάσεις ασφαλείας, εξασφάλιση αντιδότων, εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες και λοιποί επαγγελματίες υγείας).
Ο Διοικητής του ΕΚΕΠΥ, ο Υποδιοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασαν συγχαρητήρια στο προσωπικό του Νοσοκομείου για τον συντονισμό, την οργάνωση, την άμεση απόκριση και την επιτυχή έκβαση της άσκησης, ενώ εξήραν την ομαδική εργασία, τις ικανότητες και τις δεξιότητες κατά τη διαχείριση των περιστατικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: